NL

Is voorreiniging overbodig?

Instrumentarium wordt eerst manueel voorbereid, gevolgd door machinale reiniging. Wat zijn nadelen van manuele voorreiniging en kan deze fase vermeden worden?

Vandaag wordt het instrumentarium eerst manueel voorbereid vooraleer een machinale reiniging opgestart wordt.

Chirurgische instrumentenManuele & Machinale fase

Tijdens het manuele proces worden de instrumenten een eerste maal geschrobt en geflusht m.b.v. reinigingsactieve, niet-proteïne fixerende proceschemicaliën (al dan niet met antimicrobiële werking en/of enzymen).

Na het voltooien van deze manuele handeling worden de instrumenten in een ultrasoon toestel geplaatst om op die manier de kleinere bevuilingen los te maken.

Vervolgens worden de sets in een washer/disinfector (WD) geplaatst en treedt een gecontroleerd, gevalideerd was- en desinfectieproces (EN15883) in werking.

Belangrijke kanttekening: de gehanteerde reinigings- en desinfectiemiddelen in de voorreiniging moeten schuimarm zijn of goed afgespoeld worden aangezien schuim de spoeldruk bij de machinale reiniging aanzienlijk reduceert en het resultaat op die manier kan beïnvloeden.

Nadelen van manuele voorreiniging

 • Impact op het proces (doorlooptijd)
 • Dure investeringen (spoeleilanden, ultrasoon toestellen, …)
 • Arbeidsintensief
 • Veel handelingen = meer risico op beschadiging
 • Risico op mechanische beschadigingen bij handmatige reiniging:
  • Metalen borstels;
  • Grove schuurmiddelen;
  • Toepassing van te veel kracht tijdens het reinigen;
  • Laten vallen, stoten, te hard neerleggen;
 • Lagere traceerbaarheid en reproduceerbaarheid
 • Corrosiegevaar door toenemende concentratie a.g.v. verdamping product
 • Na de handmatige reiniging/desinfecterende reiniging moet altijd en intensief met voldoende schoon stromend water nagespoeld worden.

Alternatieven?

Wanneer u deze manuele stap in het totale proces zou willen overslaan dienen enkele belangrijke zaken in kaart te worden gebracht:

 • Welke instrumenten behoren tot de meest complexe (inzake opbouw, constructie en type materialen)? Denk hierbij met name aan oftalmologische, orthopedische en temperatuurgevoelige instrumenten.
 • Wat is de logistieke setting en hoe groot is de tijdspanne tussen interventie en reiniging?
 • Bestaan er detergenten (geschikt voor de WD) die krachtig genoeg zijn zonder in te boeten aan materiaalcompatibiliteit?
 • Hoe kunnen we de reinigende werking verhogen?

Conclusie

Een sterk onderbouwde validatie moet steeds getoetst worden aan de bovenstaande vraagstellingen om zo te kunnen aantonen in welke mate een voorreiniging opgeheven kan worden.

Medtradex heeft dit in het verleden alvast aangetoond aan de hand van concrete settings waarbij de rapporten op aanvraag beschikbaar zijn.

Lees meer

Leave a Reply

%d bloggers like this: