Industrie NL

De ideale desinfectie: ook een kwestie van timing

Desinfectie is een begrip dat steeds in beweging is. Er verschijnen met de regelmaat van de klok nieuwe producten, toestellen en richtlijnen die maken dat industriële desinfectie respectievelijk efficiënter kan en moet plaatsvinden. Een element dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de timing van het desinfectieproces. Kan de planning van de desinfectie de kans op contaminatie in een productieruimte verminderen?

De gebruikelijke versus de optimale gang van zaken

Een klassieke manuele reiniging hanteert meestal deze volgorde:

  1. Einde productieproces
  2. Reiniging
  3. Desinfectie
  4. Naspoelen/Verluchten

In sommige omgevingen kan dit voldoende zijn. Maar het nadeel van deze logische opbouw is dat er tussen het einde van deze laatste stap (het spoelen en verluchten) en de opstart van een nieuwe productie veel tijd en ruimte voor contaminatie blijft.

Een mogelijk scenario

Laten we ervan uitgaan dat er een volledige nacht is tussen de klassieke desinfectie en de nieuwe productie. Een klassieke desinfectie zal sowieso niet de volledige ruimte behandelen en zo kan er de hele nacht microbiologische groei optreden, die zich overigens makkelijk verspreidt over heel de productie, bijvoorbeeld door een koelblazer die blijft draaien.

De productieruimte is natuurlijk ook niet luchtdicht. Naspoelen of verluchten kan een nieuwe contaminatie binnen brengen in de ruimte. Of iemand die later dan voorzien een gereinigde ruimte betreedt, of een naburige productieruimte die wel nog actief is. Allemaal factoren die ook na reiniging tot besmetting kunnen leiden. Een manuele desinfectie vóór het begin van de productie kan, maar dat leidt dan weer tot tijdsverlies vooraleer men effectief kan opstarten.

Droge verneveling als best case

Een andere oplossing is het droog vernevelen van H2O2 op een uitgestelde manier. Een toestel uitgerust met een timerfunctie kan perfect regelen wanneer de desinfectie plaats vindt.

Een ideaal scenario is dan dat de verneveling uitgesteld werkt tot kort
vóór de opstart van productie. Naspoelen of verluchten is niet meer aan de orde, aangezien het product verneveld wordt, en biologisch afbreekbaar is.

Leave a Reply

%d bloggers like this: