Industrie NL

Desinfectie zonder residu in een productieruimte?

De supply chain voor voedingsmiddelen kent verschillende momenten waarbij risico op residu contaminatie optreedt, waaronder het moment van desinfectie.

Foto van verwerking van voedingsmiddelen

Het probleem met residu

Loopt uw voedselproductie deze risico’s met manuele desinfectieDoe de test & download het gratis e-book.

De supply chain voor voedingsmiddelen van grondstof tot afgewerkt product kent verschillende momenten waarbij een potentieel risico op residu contaminatie optreedt. Één van die momenten vindt plaats tijdens desinfectie:

  • Enerzijds bevatten heel wat producten, waaronder de vaak toegepaste quaternaire ammonium zouten, chemicaliën die achterblijven op oppervlakken in de onmiddellijke omgeving waarin voedselmiddelen verwerkt worden. Residu contaminatie kan in die gevallen uitsluitend voorkomen worden door grondig na te spoelen.
  • Anderzijds worden vanuit de retailsector bepaalde eisen opgelegd aan hun toeleveranciers en komt dit topic ook ter sprake tijdens de verschillende audits, waardoor men meer om meer vraagt om geborgde residucontrole uit te voeren. Momenteel is de maximaal toegestane residuwaarde vastgesteld op 0,01 ppm als voorzorgsmaatregel.

Dit feit leidt echter tot heel wat discussie:

  • Hoe komt men tot deze specifieke drempel?
  • Wat is de mogelijke impact op de producent ten aanzien van de retailers en toeleverancier?

Vragen waar discussie rond heerst. Net daarom is het interessant om deze discussie ook eens vanuit een andere invalshoek te bekijken: bestaan er vandaag technologieën die geen residu vormen? Alle overige vragen zouden in dit geval bijgevolg overbodig worden.

Loopt uw voedselproductie deze risico’s met manuele desinfectieDoe de test & download het gratis e-book.

Verneveling met waterstofperoxide

Een mogelijk antwoord is te vinden in een actief bestanddeel dat reeds lang gekend is op de markt: waterstofperoxide.

Gecombineerd met een droge vernevel technologie worden alle oppervlakken in de ruimte bereikt. Bovendien worden de nadelen gelinkt aan verneveling met waterstofperoxide als vloeistof hierdoor meteen opgeheven.

Waterstofperoxide in vloeibare vorm is zeer corrosief door de hoge oxidatiegraad. Indien het echter onder geïoniseerde vorm als een ‘droge mist‘ verneveld wordt:

  • verhoogt men de effectiviteit van het bestanddeel door het creëren van vrije zuurstof radicalen;
  • verdwijnt het het oxiderende effect volledig.

Waterstofperoxide breekt af in water en zuurstof waarbij de homogene verspreiding ervoor zorgt dat er geen micro-condensatie optreedt en geen residu achterblijft op de gedesinfecteerde oppervlakken, cruciaal in een productie-omgeving.

Lees meer

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: