NL

Nosocomiale infecties versus Echografie: Spanningsveld?

blog_medtradex_banner_nosocomial_infections

Analyse van de gevaren

Nosocomiale infecties -ook wel ziekenhuisinfecties genoemd- vormen een significante problematiek binnen het geheel van de Europese gezondheidszorg.

Het Europees centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) formuleerde een schatting dat per jaar zo’n 3,2 miljoen mensen een ziekenhuisinfectie oplopen in Europese ziekenhuizen. Verder wordt eveneens aangekaart dat circa 5,7% van alle patiënten lijdt aan minstens één ziekenhuisinfectie, dit op een willekeurig gekozen dag.1 Een uiterst onrustwekkende vaststelling.

Wat deze problematiek echter nog urgenter maakt is de toenemende resistentie tegen antibiotica van een steeds groter aantal ziekteverwekkers, als gevolg van endemisch wordende resistente stammen. Hierdoor wordt infectiepreventie en -bestrijding inzake nosocomiale infecties een steeds grotere urgentie.

Echografie

Vandaag is echografie één van de snelst groeiende segmenten binnen de markt van de medische beeldvorming. Meer en meer patiënten ondergaan immers een echoscopisch onderzoek. Het wordt met andere woorden steeds belangrijker om de juiste preventie- en bestrijdingsmethoden tegen infecties te hanteren.

Echosondes zijn reusable medische instrumenten, waarbij het cruciaal is steeds de juiste reinigings-, desinfectie- en sterilisatiemethoden te hanteren tijdens het proces van Instrument Reprocessing. Alleen op die manier kan het risico voor de patiënt op een potentiële infectie tot een minimum beperkt worden.

Zo komen echoprobes bijvoorbeeld vaak in contact met mucose die mogelijk gecontamineerd is met HPV (humaanpapilomavirus), hetgeen bij 99% van alle baarmoederhalskankers dé verwekker gebleken is.

Het spreekt dan ook voor zich dat strenge richtlijnen gehanteerd worden ten aanzien van de herverwerking van echosondes. Richtlijnen waar men zich te allen tijde aan dient te houden.2-4

Concreet

Concreet dient u de volgende factoren in overweging te nemen wanneer het om deherverwerking van echosondes gaat:

  • Materiaalcompatibiliteit van het desinfectiemiddel
  • Spectrum: C. Diff., HPV
  • Reinigende werking
  • Registratie norm (CLASS IIB)
  • Reductiepercentage inzake cross-contaminatie

Oplossing

Bezorg me een concrete oplossing


  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcare associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013.

  2. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI), Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen, Bundesgesundheitsbl 2011 · 54:1135–1144, Springer-Verlag 2011
  3. Rutala W., Weber DJ., Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, Centers of Disease Control and Prevention
  4. Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bundesgesundheitsbl 2012 · 55:1244–1310, Springer-Verlag 2012

Leave a Reply

%d bloggers like this: