NL

Desinfectie met Chloor: nefaste gevolgen van overmatig gebruik

Chloor is alomtegenwoordig in de ziekenhuiswereld, maar welke effecten heeft het op patiënt en verpleegkundig personeel?

Nefaste gevolgen van overmatig chloor gebruik

Situatieschets

Chloor is alomtegenwoordig in de ziekenhuiswereld en vormt, naast 70% alcohol, het meest gehanteerde desinfectiemiddel in de gezondheidszorg voor wat oppervlaktedesinfectie betreft.1

Werking & Gevolgen van gebruik

De werking is snel: vegetatieve bacteriën worden in minder dan 1 minuut gedood m.b.v. neutrale pH dat slechts 1 mg/liter actieve chloor bevat. De werking neemt echter af bij een toenemende alkaliteit en bovendien is de gevoeligheid voor organisch materiaal groot en corroderen deze middelen de metalen.1

Toepassing onder de loep

Een specifieke toepassing van chloor situeert zich in de desinfectie van sifons onder wasbakken in patiëntenkamers. Studies tonen aan dat de aerosol komende vanuit een sifon micro-organismen met zich meedragen die vervolgens een infectierisico inhouden voor patiënt en verpleegkundig personeel. Dit risico ligt uiteraard gevoelig hoger bij patiënten met een lage immuniteit (intensieve zorgen, neonatologie, …)

Om het water in de sifon te desinfecteren plaatst men chloortabletten in de sifon. Hoewel dit een desinfectie op het moment zelf betreft is er geen sprake van een langdurig effect. Met chloor verwijder je geen biofilm: bijgevolg is de kans groter dat er in de sifon opnieuw micro-organismen zullen groeien. Met alle gevolgen van dien…

Thermische desinfectie, gekoppeld aan een mechanische reiniging biedt hiertoe een concrete oplossing. Door middel van permanente, automatische desinfectie van de sifon wordt het vrijkomen van kiemen door aerosolvorming volledig verhinderd:

 • De patiëntenkolonisatie wordt effectief gereduceerd;
 • Reducering van nosocomiale infecties door waterkiemen;
 • Reducering van antibiotica-verbruik;
 • Reducering van een gemiddeld ziekenhuisverblijf van patiënten.

Welke effecten op de mens?

De effecten van chloor op het menselijk lichaam zijn afhankelijk van:

 • de hoeveelheid chloor die aanwezig is;
 • de duur en de frequentie van de blootstelling;
 • de gezondheid van de persoon;
 • de milieuconditie waaronder blootstelling plaatsvindt.

Het inademen van kleine hoeveelheden chloor gedurende korte periodes heeft een nadelige invloed op het ademhalingssysteem. De effecten variëren van hoesten en pijn op de borst tot het vasthouden van vocht in de longen. Chloor irriteert bovendien de huid, de ogen en het ademhalingssysteem. Deze effecten vinden echter niet plaats bij de lage chloorgehaltes die normaal in het milieu teruggevonden worden. Wanneer chloor in het lichaam terechtkomt, blijft het daar vanwege zijn reactiviteit meestal niet lang zitten.1

Nadelen van desinfectie met chloor

 • Vaak hoge ppm’s nodig
 • Geen kant en klaar product
 • Geurhinder voor de omgeving
 • Irritatie van huid en ogen mogelijk
 • Geen verwijdering van biofilm

 


http://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm#ixzz4r8IcAtCk

Leave a Reply

%d bloggers like this: