NL

Cross contaminatie bij patiëntenvervoer

Bij hoge transportintensiteit tussen instellingen verschijnen contaminaties niet altijd op de radar. Patiënten met lage immuniteit lopen een potentieel risico.

Foto van binnenzijde ambulance

De MDRO -Multiple Drug Resistent Organisms- of superbacteriën zijn alomtegenwoordig in de hedendaagse maatschappij en vormen een niet te onderschatten dagelijkse uitdaging in de gezondheidssector.

Binnen het bestaande kader van beschikbare middelen wordt hierop ingespeeld door elke instelling actief in de sector teneinde de bestaande richtlijnen na te leven.

Ziekenhuizen & RVT’s

Wat ziekenhuizen betreft merken we sedert enkele jaren de intrede op van de zogeheten accreditatie (JCI, NIAZ, Accreditation Canada), waarbij de procedures in het kader van hygiëne een belangrijk aandeel toegewezen krijgen. We kunnen hier 2 trends onderscheiden:

  1. Enerzijds merken we dat de opnameduur van de patiënt in het ziekenhuis verkort. Een gevolg is dat het aanbod voor nazorg en revalidatie toeneemt.
  2. Gezien de vergrijzing van de bevolking is er een steeds sterkere link tussen RVT’s en ziekenhuizen.

Beide trends betekenen dus ook een hogere intensiteit en geografische diversiteit aan transport. En net daar schuilt een gevaar dat vandaag mogelijk niet exact in kaart gebracht wordt…

Toenemend transport…
Toenemende Cross Contaminatie

Uiteraard bestaat de meldingsplicht bij het vermoeden van dragerschap van een instelling naar een ziekenhuis toe. Maar volstaat deze meldingsplicht op zich wel?

In casu een hoge transportintensiteit is de kans zeer groot dat bepaalde (cross)contaminaties niet op de radar verschijnen, hetgeen impliceert dat patiënten met een lagere immuniteit een potentieel risico lopen op contaminatie tijdens het transport tussen de verschillende instellingen.

Kwaliteit en continuïteit

Gezien de setting vrij complex kan zijn en de oorzaken multifactorieel, zal het antwoord zeker op meerdere niveaus geformuleerd moeten worden. Een adequate preventie -met inbegrip van dagelijkse preventieve en meetbare behandelingen– laat u als instelling steeds toe om de vereiste kwaliteit en continuïteit te borgen.

Lees meer

Leave a Reply

%d bloggers like this: