NL

Desinfectie in dierenasielen: situatieschets

Goede hygiëne binnen een asiel is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van mens en dier maar verhoogt ook de kwaliteit van het geleverde eindproduct.

Hond die triest kijkt

Goede hygiëne binnen een bedrijf is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van mens en dier maar verhoogt ook de kwaliteit van het eindproduct dat je levert.

In een vuil hok kom je veel bacteriën tegen. De dieren komen vervolgens met deze bacteriën in aanraking. Nadat je het verblijf gereinigd hebt is het aantal bacteriën veel kleiner. Wanneer je nadien de ruimte tot slot goed desinfecteert blijven er nog minder bacteriën over.

Onder “reinigen” verstaan we het wegnemen van zichtbare bevuiling. Dit kan door middel van schoonvegen met een borstel en een natte reiniging met detergent. Het is echter belangrijk om na de reiniging het aanwezige en overtollige residu weg te spoelen en de ruimte goed te laten drogen.

Na de correcte reiniging van de betreffende ruimte kan men overgaan tot de eindontsmetting (desinfectie). Desinfecteren kan op verschillende manieren:

  • De meest gekende is de chemische desinfectie. Hiervoor bestaan verschillende producten die ofwel handmatig ofwel machinaal (automatisch) gehanteerd worden. Een handmatige desinfectie vraagt uiteraard een grote inspanning van het personeel, hetgeen gepaard gaat met een hoge gebruikskost vergeleken bij een automatische desinfectie.
  • Een automatische desinfectie houdt in dat een desinfectiemiddel (zoals bijvoorbeeld waterstofperoxide) in de ruimte verneveld wordt zonder dat iemand aanwezig hoeft te zijn. Deze methode kent dan ook vele voordelen t.o.v. de handmatige procedure:
    • Reproduceerbaarheid;
    • Volledige cyclus is traceerbaar/documenteerbaar;
    • Door middel van test strips kan gewaakt worden over de efficiëntie.

Lees meer

Leave a Reply

%d bloggers like this: