NL

PPM versus Gebruiksveiligheid

Bij verneveling van waterstofperoxide worden hoge ppm waarden behaald. Wanneer kan de ruimte opnieuw risicoloos betreden worden? Welke richtlijnen gelden er?

Nevel die boven de vallei hangt

Bij automatische desinfectie via verneveling van waterstofperoxide (H2O2) wordt via een toestel het desinfectans in de ruimte verneveld. Hierbij worden doorgaans hoge ppm (parts per million) waarden behaald. Om de veiligheid van het personeel te garanderen is het verboden de betreffende ruimte gedurende een bepaalde tijd te betreden.

Wanneer opnieuw betreden?

De behandelde ruimte mag slechts vrijgegeven worden voor gebruik op het moment dat de gemeten peroxide concentratie onder een bepaald niveau komt te liggen. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan H2Ois vastgelegd op 1 ppm: gemeten of berekend voor een referentieperiode van 8 uur (tijd gewogen gemiddelde (KB 11 maart 2002)).

Nuttige richtlijnen

In geval van hogere concentraties mag de ruimte alleen kortstondig betreden worden door de persoon verantwoordelijk voor de desinfectie. Hierbij dient steeds een gasmasker gedragen te worden wanneer een ruimte betreden wordt waar waterstofperoxide concentraties boven 35 ppm opgetekend worden.

  • Artikel 48 uit KB 11 maart 2002 stelt het volgende: De blootstelling via de ademhaling kan beoordeeld worden door de concentratie van het chemisch agens in de ademzone te meten.
  • Om technische redenen wordt deze ruimte gedefinieerd als een halve bol met een straal van 30 cm vóór het aangezicht. Het centrum van deze bol ligt op het middelpunt van een lijn die de oren verbindt. De basis van deze halve bol ligt in het vlak van deze lijn, het hoogste punt van het hoofd en het strottenhoofd.

Deze definitie is niet van toepassing wanneer ademhalingsbescherming gebruikt wordt.

Leave a Reply

%d bloggers like this: