Industrie NL

Alle oppervlakken in productieruimte 100% gedesinfecteerd. Fictie of realiteit?

Door het design van machines in een productieruimte kunnen heel wat kritische oppervlakken vaak moeilijk gedesinfecteerd worden via traditionele desinfectie.

Images of various types of food.

Probleemstelling

Het behoeft geen verdere uitleg dat de aanwezigheid van machines in een productieomgeving onontbeerlijk is. Deze apparatuur werd immers ontwikkeld met het verwerken van voedsel als uitgangspunt. Maar waar precies past desinfectie in dit plaatje…?

Door het design van een dergelijk machinepark is het immers logisch dat heel wat ‘kritische oppervlakken‘ vaak moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien zijn bepaalde componenten gevoelig aan desinfectieprocedures en niet geschikt voor elk type desinfectie.

Traditionele desinfectie

Bij een traditionele desinfectie gaat men a.d.h.v. hoge druk te werk in 3 stappen:

 1. Reiniging;
 2. Desinfectie op basis van schuim/mousse;
 3. Naspoeling.

Deze techniek -met een logische focus op de productielijn- houdt echter enkele niet te onderschatten beperkingen in:

 • Bepaalde obstakels (complexe opstellingen, structuren, …) zullen de bereikbaarheid van deze kritische oppervlakken nefast beïnvloeden, met een aanzienlijk risico op het bekomen van een schaduweffect tot gevolg. Op die manier zullen bepaalde oppervlakken veelvuldig en afdoende behandeld worden terwijl andere oppervlakken ondermaats gedesinfecteerd blijven, mogelijk zelfs onder de kritische grenswaarden (in aantal KVE).
 • Hoge plafonds, luchtbehandelingssystemen, … zijn voorbeelden van oppervlakken die omwille van hun ‘liggingonvoldoende of zelfs niet ontsmet zullen worden, hoewel deze elk op zich als potentiële contaminatiebron kunnen fungeren.
 • Het achterblijven van een desinfectieresidu, ondanks de naspoeling.

Traditionele desinfectie kan bijgevolg geen positief antwoord formuleren op de titelvraag van dit artikel. Het houdt immers te veel beperkingen in om deze garantie te kunnen borgen.

Dit doet meteen de vraag rijzen of er in het kader van oppervlakte-desinfectie alternatieve methoden bestaan. En kan vervolgens, aan de hand van dergelijke alternatieve technologieën wél positief geantwoord worden op de hoofdvraag?

Verneveling met waterstofperoxide

Een innovatieve technologie die de hierboven omschreven beperkingen van klassieke desinfectie kan counteren voorziet in een automatische oppervlaktedesinfectie via een droge verneveling van waterstofperoxide. De volgende kenmerken zijn vervolgens van kracht:

 • Het actief bestanddeel is biologisch afbreekbaar en laat bijgevolg geen residu achter in de gedesinfecteerde ruimte;
 • De droge nevel komt 100% in contact met ALLE vrije oppervlakken in de ruimte;
 • Hogere effectiviteit;
 • Optimalisatie van het productieproces;
 • Kosteneffectief.

Men kan hier tot slot dus stellen dat werkelijk alle oppervlakken in een productieruimte 100% gedesinfecteerd kunnen worden. Met andere woorden: realiteit.

Lees meer

 

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: