Industrie NL

Automatiseren is standaardiseren

Het is cruciaal om de uitgroei van bacteriën binnen de voedingsindustrie te vermijden d.m.v. strikte desinfectieprocedures. Wat is de rol van automatisering?

Automatiseren is standaardiseren

De voedselindustrie -en meerbepaald de productieomgeving– draagt automatisering hoog in het vaandel, dit om enerzijds efficiënt en kostenbesparend te kunnen werken en om anderzijds een kwalitatief product te kunnen afleveren.

Loopt uw voedselproductie deze risico’s met manuele desinfectieDoe de test & download het gratis e-book.

Rol van standaardisering

Standaardisering is net één van de grondbeginselen wanneer we het over automatisering hebben. Standaardisatie wordt immers doorgetrokken in alle aspecten van een productie-eenheid, dus ook in het hygiëne- en infectiepreventiebeleid.

Manuele desinfectie vs. menselijke fouten

Vandaag zien we dat veel procedures inzake hygiëne nog op manuele basis plaatsvinden en bijgevolg geconfronteerd worden met belangrijke nadelen:

  • De wetenschap dat niet alle oppervlakken behandeld worden;
  • Het achterblijven van residu t.g.v. een manuele naspoeling;
  • Het gevaar voor menselijke fouten in een kritieke omgeving;
  • De beperkte reproduceerbaarheid.

En wat bijvoorbeeld met de afwezigheid van schoonmaakpersoneel? Vindt de reiniging en desinfectie nog steeds (even accuraat) plaats? Is er steeds voldoende back-up bij afwezigheid?

Uitgroei van micro-organismen

Net daarom is het van cruciaal belang om de uitgroei van micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en sporen) binnen de voedselverwerkende industrie te vermijden door het respecteren van strikte dagelijkse reinigings- en ontsmettingsprocedures. Maar kan automatisering hierin een rol spelen?

Loopt uw voedselproductie deze risico’s met manuele desinfectieDoe de test & download het gratis e-book.

Automatisering vs. procesoptimalisatie

Men kan effectief bepaalde cruciale handelingen -zoals de eigenlijke desinfectie– gaan automatiseren. Daar waar men de manuele desinfectie soms nog durft over te slaan wegens te complex of tijdrovend en men bovendien manueel nooit alle oppervlakken zal kunnen ontsmetten (onderkant tafel, kraan, bediening toestellen), zou men kunnen overwegen een grotere rol toe te kennen aan een volautomatische desinfectie die de volledige ruimte zal behandelen.

Lees meer

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: