Industrie NL

Manuele desinfectie: 7 kritieke beperkingen

Vandaag worden veel procedures inzake hygiëne in de voedselverwerkende industrie nog op manuele basis uitgevoerd. Met 7 cruciale risico's tot gevolg...
7 beperkingen van manuele desinfectie in de voedingssector
Kent u de 7 cruciale beperkingen? Doe de test: download het GRATIS E-Book.

Manuele desinfectie alomtegenwoordig

Vandaag zien we in de voedselverwerkende industrie dat veel procedures inzake hygiëne nog op manuele basis plaatsvinden en bijgevolg geconfronteerd worden met belangrijke nadelen:

    • De wetenschap dat niet alle omgevingsoppervlakken behandeld worden;
    • Het achterblijven van residu t.g.v. (het overslaan van) manuele naspoeling;
    • Het gevaar voor menselijke fouten in een kritieke omgeving;
    • Ziekte of afwezigheid van het personeel;
    • De beperkte reproduceerbaarheid.

Manuele desinfectie in voedingsproductie = 7 risico’s
Download het GRATIS E-Book!

Biofilm: gevaren & maatregelen

De Biofilm die ontstaat wanneer een groep van micro-organismen samenklit op een oppervlak is erg kleverig, moeilijk verwijderbaar, vaak hardnekkig en niet altijd met het blote oog waarneembaar. Hierdoor is contaminatie van een schijnbaar proper oppervlak nooit uit te sluiten, zelfs niet na reiniging…1

7 cruciale beperkingen… met cruciale gevolgen

Beperking 1 | Residu
Heel wat producten, waaronder de vaak toegepaste quaternaire ammoniumverbindingen, bevatten chemicaliën die achterblijven op oppervlakken in de onmiddellijke omgeving waarin voedselmiddelen verwerkt worden. Ondanks manuele spoeling is men bijgevolg nooit zeker dat er geen residu achterblijft.

Beperking 2 | Onbereikbaarheid
Complexe opstellingen, hoge plafonds, luchtbehandelingssystemen, … zullen de bereikbaarheid van kritische oppervlakken nefast beïnvloeden, met een aanzienlijk risico op het bekomen van een schaduweffect. Op die manier zullen bepaalde oppervlakken veelvuldig en afdoende behandeld worden terwijl andere oppervlakken ondermaats gedesinfecteerd blijven, mogelijk zelfs onder de kritische grenswaarden.

Beperking 3 | Manueel werk
De persoon in kwestie die de desinfectie uitvoert bepaalt steeds in welke mate een vooraf bepaalde desinfectieprocedure

Benieuwd naar de andere 4 beperkingen?
Download hier het GRATIS E-Book en ontdek ze alle 7!

1 flandersfood.com

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: