NL

Binnenluchtkwaliteit vs infectiepreventie

De lucht in onze steden, en in mindere mate ook op het platteland, bestaat in steeds grotere mate uit allerlei vervuilende stoffen. Die hebben een effect op onze gezondheid, vooral als we er langdurig en in hoge concentraties aan blootgesteld worden. De drie belangrijkste vervuilende stoffen zijn fijnstof, ozon en stikstofdioxides (NO2). Wat is de impact op het aantal astma-gerelateerde ziekenhuisopnames?

Respiratoire virale infectie

Verschillende professionals uit de medische wereld bevestigen dat het aantal astma-gerelateerde ziekenhuisopnames aan een opmars bezig is, vooral bij kinderen. Gezien het feit dat meer dan 60% van die opnames zullen lijden aan een respiratoire virale infectie, moeten we respiratoire virussen kunnen doden om astma te bestrijden.

Fijnstof & milieuvervuiling

Fijnstof veroorzaakt dan weer drie vierde van alle schade aan de gezondheid door milieuvervuiling. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt tot op vandaag geen normen op voor fijnstof omdat men volgens de WHO niet kan spreken van een concentratie waaronder er geen schadelijke effecten zouden optreden, en zelfs een korte blootstelling aan hoge concentraties al negatieve gevolgen kan hebben.

Met andere woorden: blootstelling aan fijnstof is steeds schadelijk, ongeacht de concentratie waarbij of de situatie waarin men blootgesteld wordt.

Zuiveren én steriliseren?

Zuivere lucht is een basisrecht voor iedereen, of dat zou toch moeten. Hoewel er vandaag heel wat technologieën bestaan ten dienste van een verbeterde hand- en oppervlaktehygiëne, is er nog heel wat verbeteringsmarge op vlak van binnenluchtkwaliteit.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de binnenluchtkwaliteit meetbaar en kosteneffectief verbeterd wordt? Om dit te verwezenlijken is apparatuur vereist dat over 2 cruciale functies beschikt:

Net omdat bepaalde micro-organismen té klein zijn en daardoor niet tegengehouden worden door de zuiverende filter, is de aanwezigheid van een ingebouwde sterilisatiekamer uiteindelijk van levensbelang voor het efficiënt afdoden van deze kleine micro-organismen (zoals bijvoorbeeld virussen).

Lees meer op onze conceptpagina

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: