Industrie NL

Omgevingsfactoren bepalen rendement van uw desinfectie

De maatregelen voor het bestrijden van micro-organismen in de voedselverwerkende industrie worden steeds strenger, maar ook het omgevingsaspect groeit...

Desinfectie in de voedselverwerking

De maatregelen voor het bestrijden van micro-organismen in de voedselverwerkende industrie worden steeds strenger, maar ook het omgevingsaspect komt steeds meer bovendrijven wanneer het gaat om het behandelen van ruimten waarin men voedsel verwerkt.

Manuele desinfectie in voedingsproductie = 7 risico’s
Download het GRATIS E-Book!

Van High-Care naar High-Risk

In bepaalde sectoren merken we op dat sommige ruimten van High-care (besmettingsrisico minimaliseren) naar High-Risk (preventief behandelen van het besmettingsrisico) evolueren als gevolg van de verwerking van producten die gevoelig zijn aan listeria en/of salmonella.

Reiniging cruciaal element

De noodzaak dringt zich dan ook op om deze ruimten eens van naderbij te gaan bekijken. Zoals steeds is een goede reiniging primordiaal voor een “goede desinfectie“. Maar wat is nu een “goede desinfectie” en wanneer kunnen we hiervan spreken?

Wanneer een staalafname op verschillende plekken in de ruimte steeds goede resultaten oplevert wordt die betreffende ruimte niet verder onderzocht. De vraag stelt zich echter op welke plaatsen deze staalafnames uitgevoerd worden…

Wat met moeilijker te bereiken plaatsen?

Nemen we binnen de productieruimte ook (voldoende) stalen op die oppervlakken die minder toegankelijk zijn voor reiniging en desinfectie? Luchtafzuigsystemen, minder toegankelijke plekken binnenin uw toestel, de onderzijde van tafels en zelfs de elektronica binnen de ruimte… Wordt het rendement van uw desinfectie op deze plaatsen wel voldoende getest en heeft u enig idee wat het resultaat dan zou zijn? In welke mate wegen deze kwalitatieve maatregelen op tegen de kost van een mogelijke recall…?

Manuele desinfectie vs. risico’s

Om te kunnen voldoen aan de hoger vermeldde High-Risk standaard zouden we elke plek binnen de ruimte preventief moeten behandelen, zonder het risico te nemen dat één of meerdere plekken vergeten worden. Dit laatste is steeds een concreet gevolg van een manueel uitgevoerde desinfectie.

De klassieke fogging systemen bieden hiertoe zeker een potentiële oplossing. Door de lange behandeltijden, de noodzakelijke naspoeling (omwille van residu) en verluchting alsook het optreden van compatibiliteitsproblemen zien we dit echter eerder als een curatief middel.

In hoeverre bestaan vandaag andere technologieën die mogelijks een beter rendement opleveren?

Lees meer

Leave a Reply

%d bloggers like this: