Industrie NL

Automatische oppervlaktedesinfectie verlaagt bacteriële druk

Voedingsproducenten moeten voortdurend een afweging maken tussen zoveel mogelijk willen produceren en zo goed mogelijk willen reinigen. Welke voedingsproducten er ook van de band rollen in uw bedrijf, het risico op besmetting of kruisbesmetting met infecties is nooit volledig uit te sluiten. Schimmels, bacteriën, virussen en gisten verdienen dan ook voldoende aandacht in het opstellen en uitwerken van hygiëneplannen. Net zoals CIP zorgt voor een geautomatiseerde, gecontroleerde en geattesteerde reiniging van uw leidingen en tanks, kan fogging uw productieruimte op een efficiënte manier desinfecteren.

Factoren die contaminatie in de hand werken

In een voedingsverwerkende omgeving kan men het risico op een besmetting met bijvoorbeeld listeria, salmonella of E. coli nooit volledig uitsluiten. Door de trends die momenteel waar te nemen zijn in het consumptiegedrag wordt het risico overigens nog groter. Sushi en carpaccio mogen dan wel een voltreffer zijn bij de consument, de verwerking ervan brengt extra risico’s met zich mee. Hetzelfde geldt voor kant-en-klare maaltijden en voorgesneden groenten en vruchten. Die vragen om onmiddellijke consumptie en ondergaan bijgevolg zachtere conserveringstechnieken, wat uiteraard het risico op infectie van consumenten in de hand werkt. 

Daarenboven kunnen de medewerkers in uw productieproces ziekmakende kiemen verspreiden. Dit maakt dat productieomgevingen kunnen transformeren van highcare (besmettingsrisico minimaliseren) naar high-risk (preventief behandelen van besmettingsrisico’s).

Manuele versus automatische aanpak

Manuele desinfectie

Desinfectie wordt traditioneel manueel opgenomen door het  onderhoudsteam dat ook instaat voor de reiniging van uw productie-ruimtes en -machines. Na de reiniging wordt een schuim, een mousse, een spray … aangebracht met een desinfecterende werking.

Er bestaan reinigingsproducten die zich specifiek richten op één groep van gevaren of allrounders die tegelijk de strijd aanbinden met bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Belangrijk daarbij is dat er altijd moet nagespoeld worden, zodat er geen residu achterblijft of dat er gekozen wordt voor een product met een lage MRL-waarde (maximum residue level) dat geen residu achterlaat of residuen waarvoor geen MRL bestaat. De naspoeling verdient zeker voldoende aandacht om te vermijden dat er residu van de producten in contact komt met voeding.

Automatische desinfectie

Voedingsbedrijven kunnen ook opteren voor een automatische aanpak door middel van fogging met behulp van verneveltoestellen. Deze techniek bewees zich al uitvoerig in de zorgsector, maar kan ook in de voedingsindustrie mooie resultaten voorleggen. 

Innovaties in fogging 

Vandaag zijn er vernevelaars op de markt die een droge werking garanderen. Door tijdens de verneveling warmte in te brengen, worden de druppels geïoniseerd. Ionisatie zal de aantrekkingskracht versterken tussen de positief geladen partikels van het actieve bestanddeel (desinfectiemiddel) enerzijds en de negatief geladen te desinfecteren oppervlakken anderzijds. De druppels moeten ook voldoende klein zijn om een droge mist te creëren, in plaats van de lucht te verzadigen.

De vernevelaar is zodanig opgebouwd dat het desinfectiemiddel door venturikanalen moet passeren. Het vacuüm zuigt het product verder aan, waardoor het uiteenspat in druppels van 5 μm. Die worden dan met een heel hoge snelheid de productieruimte ingestuurd, waardoor ze  onafhankelijk van de aanwezige luchtstromen hun doel kunnen bereiken.

Reproduceerbaar en controleerbaar

Een van de belangrijkste redenen om over te stappen op een automatische desinfectie is de reproduceerbaarheid en de controleerbaarheid van het desinfectieproces. De desinfectie zal telkens op exact dezelfde, voorgeschreven manier gebeuren. Door die hoge herhaalbaarheid kan de applicatie beter gevalideerd worden. De validatie is dan niet alleen een momentopname, maar tevens de referentie voor alle andere dagen. Zo kan men aan de autoriteiten aantonen dat alles volgens de regels van de kunst verlopen is. Alles wordt op die manier perfect meetbaar.

(Dit artikel verscheen in Food Process magazine – sept. 2018. Lees hier de volledige versie in pdf-formaat)

Couplez, V. (2018) Automatische oppervlaktedesinfectie verlaagt bacteriële druk. Food Process, 2018(4), 17-19

Leave a Reply

%d bloggers like this: